Termisk Systemteknik

Swedish English

900114001fa

OBS
 • Lack of access rights - File '/images/Tillämpningar%20automation.jpg'
 • Lack of access rights - File '/images/Tillämpningar%20automation.jpg'

Bild2

Erfarenhet och expertkunskap

RIKTIGA EXPERTER PÅ IR-TEKNIK

Termisk Systemteknik har stor erfarenhet av värmekameror för industriautomation. Kontinuerlig temperaturövervakning med rätt automationskamera och en bra analysmjukvara ger bättre kvalité och jämnare produktion samtidigt som kostsamma driftavbrott undviks.

Exempel automation

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Många tillverkningsprocesser innehåller steg där temperaturen varierar på något sätt. Ofta är temperaturfördelningen hos produkten eller hos tillverkningsverktygen viktig för den slutliga kvalitén. Ett värmekamerasystem kan kontinuerligt kontrollera att temperaturkraven uppfylls och kommunicera med fabrikens processkontrollsystem. Ett värmekamerasystem kan också vara effektivt även om temperatur inte är den primära parametern som ska kontrolleras. Till exempel kan fukt och ytnära blåsbildning detekteras genom avvikande temperatur m.h.a. en känslig värmekamera.

Anpassningsbart och intelligent

Värmekameror i FLIRs A-serie är avsedda för fast montage i automations- och övervakningstillämpningar. Vissa kameror har en inbyggd analysfunktion för grundläggande kontroll av temperaturbilder. Digitala utgångar kan användas för inkoppling till fabrikens kontrollsystem eller för att styra larmsignaler direkt. En kompakt lösning som passar för enklare situationer.
En annan lösning är att kameran kopplas ihop med en PC för mer avancerad analys. Kameran kan monteras i skyddshus om den skall användas i besvärlig miljö. Den kan även monteras på en pan-tilt-enhet som möjliggör att ett större område övervakas.

TST AUTOMATION

Vår egenutvecklade mjukvara är speciellt framtagen för automation. Mjukvaran är fullt anpassningsbar och kan skräddarsys i allt från analys, användargränssnitt till integration i befintlig struktur (t.ex Profinet).

Exempel på tillämpningar

 

Tillämpningar automation

Välj lösning efter behov

Kamerabaserad

 • Värmekamera med enkla interna analys- och larmfunktioner.
 • Live-bild till operatören och möjlighet att integrera i CCTV-system.

PC-baserad, enkel

 • Intelligenta analyskriterier
 • Konfigurerbar larmåterkoppling och rapportering.
 • Lagring av bilder.
 • Digitalt I/O-Interface.
 • Recepthantering.

PC-baserad, TST Automation

Har även möjlighet till:

 • Multikamerastöd.
 • Databas.
 • Avancerad bildanalys.
 • Anpassad integration med: Profinet, Modbus TCP, Ethernet IP
 • Intregrera med andra sensorer.
 • Flexibel.
 • Bygg på efter hand med fler kameror, funktioner och mätområden.
 • Kundanpassat gränssnitt

Installation, konfigurering, driftsättning och utbildning

Tillsammans med kunden konfigurerar vi systemet efter behov och erbjuder installation av godkända elinstallatörer. När systemet är driftsatt utbildas operatörer och servicepersonal.
Vi erbjuder förmånliga serviceavtal. Tryggt och säkert! 

          ISO 9001 14001

Kontakta oss
genom att fylla i formuläret nedan.

Eller kontakta våra säljare
Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10 

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter. Gå till vår kontaktsida.