Termisk Systemteknik

Swedish English

900114001fa

Oförstörande provning (OFP) med LockIN och Puls-termografi.

Med aktiv termografi och anpassad excitationskälla kan defekter inte bara detekteras på ytan utan även på djupet. Detta görs på ett ickeförstörande och beröringsfritt sätt och på många olika typer av material. Termisk Systemteknik erbjuder kompletta system som består av IR-kamera, specialutvecklad programvara, styrelektronik och excitationskällor för värme. Systemet specialanpassas beroende på frågeställning och materialegenskaper.

ndt

 Exempel på tillämpningar är:

  • Sprickor och porer i gjutgods, svetsfogar 
  • Inhomogeniteter i kompositmaterial 
  • Hitta luftbubblor i formsprutade plastdetaljer
  • Täthetsprovning

Termisk Systemteknik har bl.a. deltagit i ett projekt vars syfte var att kontrollera kvalitén på punktsvetsar. Värmespridningen från en blixt analyseras av systemet och punktsvetsens area fastställs genom att området där svetsen ligger leder värme på ett annat sätt än det övriga materialet.

Demofilm på system för kvalitetskontroll av punktsvetsar.

 

För mer information, kontakta Stefan Sjökvist.

          ISO 9001 14001

Kontakta oss
genom att fylla i formuläret nedan.

Eller kontakta våra säljare
Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10 

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter. Gå till vår kontaktsida.