Termisk Systemteknik

Swedish English

900114001fa

Forsknings- & studieuppdrag

Inom Termisk Systemteknik finns en omfattande erfarenhet av forskning inom IR-teknik och angränsande områden. Vi genomför studier och forskningsprojekt på uppdrag av eller i samarbete med universitet, industri, institut och myndigheter. Vi har egen forskarutbildad personal och egen labutrustning, men också ett omfattande nätverk, vilket gör att vi kan lösa många typer av problem. Vi har god vana av såväl nationella som internationella forskningsprojekt, t.ex inom EU, EDA och NATO, och kan även stötta vid ansökningsskrivande.

Termisk Systemteknik genomför studier inom termografi och dess tillämpningar, bildanalys, oförstörande provning (OFP / NDT). Några exempel på forsknings/studieprojekt är:

  • Termisk Systemteknik ingår i den nystartade forskarskolan SiCoMap på Högskolan Väst, där vi studerar termodynamiska processer i tillverkningsindustrin och hur de kan observeras med värmekameror.
  • Termisk Systemteknik är partner i FOCUS, ett s.k "Institute Excellence Centre" som drivs Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och är finansierat av Vinnova, KK-stiftelsen och deltagande industripartners. I FOCUS arbetar vi med metoder för flygburen fjärrtermografi, för tillståndskontroll av fjärrvärmenät samt viltinventering.
  • Termisk Systemteknik  genomför för närvarande ett internationellt forskningsuppdrag om branddetektion i tåg i samarbete med två svenska forskningsinstitut (SP och FOI). I projektet simulerar och värderar vi sensorkombinationer för tidig upptäckt av brand i passerande tåg.

För mer information, kontakta Jörgen Ahlberg eller använd kontaktformuläret till vänster.

varmestralning olika vinklar

          ISO 9001 14001

Kontakta oss
genom att fylla i formuläret nedan.

Eller kontakta våra säljare
Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10 

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter. Gå till vår kontaktsida.