Termisk Systemteknik

Swedish English

900114001fa

Allmänna villkor utbildningar

Boknings- och betalningsvillkor för termografikurs som förmedlas eller tillhandahålls av Termisk Systemteknik

 

1 Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om inget annat avtalats mellan oss och kursbeställare.

 

2 Anmälan, avbokning och ombokning

Anmälan är bindande. Eventuell avbokning görs skriftligen (via post eller e-post) senast två veckor före kursstart. Vid avboking 14 till 7 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften, sedan 80%. För en ombokning till en annan kurs senare än 14 dagar före kursstart debiteras 800 SEK. Deltagande av en annan person är möjligt utan kostand.

 

2. Betalning

Betalningen görs inom den angivna tidsfristen på fakturan och skall ske senast en vecka före kursstart. Om anmälan görs senare än en vecka före kursstart så skall betalning ske omgående och innan kursstart.

 

3. Inställda kurser

Vi förbehåller oss rätten att ändra tid och instruktör om så blir nödvändigt, och att ställa in kursen vid sjukdom eller vid för få anmälda deltagare. Vid inställning av kursen förbinder vi oss att informera deltagarna omgående.

 

5. Copyright

All kursmaterial är upphovsskyddad. Reproduktion, kopiering, spridning och annan använding av kursmaterial och delar av kursmaterial är bara tillåten efter skriftligt medgivande.

 

6. Ansvarsfrihet

Kurserna förbereds och genomförs av kvalificerade författare och instruktörer. Vi avsäger oss allt ansvar för aktualitet, korrekthet och fullständighet angående kursmaterial och genomförandet av kursen.

 

7. Användbar lag och laga domstol

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor och tvister ska prövas av svensk allmän domstol.

Kontakta oss
genom att fylla i formuläret nedan.

Eller kontakta våra säljare
Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10 

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter. Gå till vår kontaktsida.