Termisk Systemteknik

Swedish English

900114001fa

Gasdetektion

 

 


Värmekamerorna i Flir GF-serien har en rad fördelar jämfört med traditionella "sniffers" eftersom de kan skanna ett bredare område mycket snabbare och användas i otillgängliga områden som är svåra att nå med kontaktmätverktyg. I en värmebild visas en läcka som ett moln av ånga. 

Flirs värmekamera GF 309 är speciellt framtagen för att "se genom eld" för inspektion av t.ex. isoleringsmaterial i brännugnar under drift.

Värmekamerorna i Flir GF-serien kan även användas för t.ex. elinspektion och inspektion av mekaniska komponenter. Kamerorna levereras med fast 24° eller 14.5° objektiv.  

 

 

Flir GF-304 Flir GF-306 Flir GF-309
Produktblad Produktblad Produktblad
Primärt 
användningsområde
Primärt  
användningsområde
Primärt 
användningsområde
Detektering av
köldmedium

Detektering av 
Svavelhexafluorid (SF6)

Inspektion av
industriella brännugnar

     
Tempraturområde Tempraturområde Tempraturområde
 -20°C till +500°C  -40°C to +500°C  -40 °C till +1500 °C
 
 
Flir GF-320 Flir GF-346  
 
Produktblad Produktblad  
Primärt 
användningsområde
Primärt 
användningsområde
 
Detektering av 
Kolvätegaser (VOC)
Detektering av 
kolmonoxid
 
     
Tempraturområde Tempraturområde
-40 °C till +350 °C -20˚C till +300˚C

Kontakta oss
genom att fylla i formuläret nedan.

Eller kontakta våra säljare
Patrik Svensson
Tel: 0766-14 68 10 

Patrik Stensbo
Tel: 0766-14 31 21

Söker du en specifik medarbetare eller behöver du andra kontaktuppgifter. Gå till vår kontaktsida.